Räckvidd och läsarprofiler

Nå flest med våra kanaler!

Vi är huvudmediet där du når flest personer i vårt spridningsområde Ulricehamns kommun och norra delen av Tranemo kommun varje tisdag, torsdag och lördag och dessutom i ett lokalt sammanhang. Ulricehamns Tidning är den fjärde starkaste* papperstidningen i Sverige. Styrkan tror vi beror på att vi enbart har nyheter härifrån. Lokala nyheter, lokalt familjematerial, lokala krönikörer, lokala teman och annonser. Vi är också kända för att ha ett starkt lokalt engagemang, vilket bidrar till att du syns ihop med ett varumärke som har högt förtroende. Även annonserna är en del av nyhetsflödet och välkomnas av de allra flesta i morgontidningen. Läsarna har betalt för att läsa innehållet i tidningen och tycker om och förväntar sig annonser.

* Med starkast menar vi den höga hushållstäckningen i utgivningskommunen.

Längre ner på sidan visar vi läsarprofil på UT:s läsare.

 • Hushållstäckning i Ulricehamns kommun

  Källa: TS 2018.

  UT:s läsare och sajtbesökare

   

  Kontakter: Totala summan av läsare av tidningen och besökare på sajten oavsett om det är samma personer.
  Print: Antal unika personer som läser UT, per utgivningsdag.
  Digitalt: Antal unika webbläsare per vecka. Desktop plus mobil.

  Källa: Print: Sifo Orvesto helår 2018. Digitalt KIA Index maj-aug 2019.

  Trovärdighet

  Ju trovärdigare innehåll en annons omges av, desto högre blir också annonsens trovärdighet, visar den årliga undersökningen ADTRUST från NewsMediaWorks.

  Nettoförtroende för innehåll & annonser

  Källa: NewsMediaWorks ADTRUST 2018.
  Nettoförtroende = Andel som håller med (5-7 av 7) minus andel som inte håller med (1-3 av 7).

  Nu når vi fler än någonsin

  Detta tack vare att vi har flera kanaler men framförallt för att intresset för god lokal journalistik är fortsatt stort.

  Diagrammet visar den totala summan av läsare av tidningen och besökare på sajten oavsett om det är samma personer.

  Källa: Sifo Orvesto helår 1996 och 2017 samt KIA Index sep-dec 2018.

  Vikten av att synas i lokal morgontidning

  Morgontidningen har hög trovärdighet, vilket också omfattar dig som annonsör och dina annonser. Läsarna har en mer positiv inställning till annonser i morgontidningen än i många andra medier.

  Andel ganska eller mycket positiva till reklam i dessa medier

  Källa: Sifo Orvesto 2018.

 • Hur ser våra läsare ut?

   Ålder
  Boendeform
  Sysselsättning
  Kön
  Hushållsstorlek

 • Källa: Sifo Orvesto konsument 2018.